Mariefreds Kallbadhus

drömmen kan bli verklighet

Vårt mål


 

är ett modernt, levande och vackert inslag i vår marina miljö vid Kölnholmen och samtidigt kunna erbjuda bastu och bad året runt för Mariefredsbor och våra besökare.

En hälsosam upplevelse i en fantastisk miljö.

Tillsammans kan vi skapa en central badplats som också kan vara en naturlig träffpunkt för familjer och kompisgäng. Flera publicerade vetenskapliga studier visar att frekventa bastubad är bra för hälsan. Möjlighet till bad året om har visat sig vara positivt för hjärt-kärl funktionen och minska risken för stroke, demens och lungsjukdom. 
Företrädare för Strängnäs kommun anser att detta är ett viktigt projekt för att ytterligare utveckla Mariefreds och Strängnäs kommuns attraktivitet.

Föreningen har under de senaste åren tagit nya kontakter i processen mot nytt bygglov. Den välkände arkitekten Erland Montgomery, som ritat den fina byggnaden bistår föreningen.

Under hösten 2018 togs en ny strategi i samråd med medlemmarna i föreningen. Strategin innebär ett delmål att ansöka om ett tillfälligt bygglov för en bastuflotte. Den 30 januari 2019 erhöll föreningen detta tillfälliga bygglov. Ett överklagande som avslogs i december 2019 innebar att det tillfälliga bygglovet började gälla. I början av 2020 kom pandemin och vi fick pausa projektet till våren 2022. Nu är det dags för omstart. Tiden har passerat för långt  avseende att få bastuflotten på plats så föreningen måste nu åter söka för att få ett tillfälligt bygglov (detta gäller fem år)  för en bastuflotte. 

• Målet är att Bastuflotten Frank XL ska ligga som en förlängning ut från den lilla badbryggan vid Kölnholmen.

 

 

Bli medlem redan idag!

På årsstämman i maj 2019 beslutades om samma medlemsavgifter för 2020 – 250 sek för enskild och 400 sek för familj/hushåll.  Betala in via bankgiro: 5194-9493 eller swish: 1231472158 (skriv ditt namn i meddelandefältet) samt skicka ett mejl till medlem@mariefredskallbadhus.nu med dina kontaktuppgifter.

Du kan även swisha valfritt bidrag till swish nr: 1231472158, som stöd för föreningens underhåll av den lilla badbryggan. Du ger då ditt stöd till hela projektet mot målet att åter ha ett centralt kallbadhus i Mariefred. Ge gärna t.ex. ett swish – bidrag varje gång Du tar ett bad vid den lilla bryggan.

I samband med Föreningsstämman den 28 maj 2019 valdes följande styrelse för tiden fram till nästa års stämma i maj 2020: Patric Johansson (ordförande), Annika Tamm (Kassör), Maria Welander, Gun Wickart-Johansson, Lottie Orrvik, Titti Hildebrand, Hans Hägglund, Fredrik Åström, Pelle Jenestam och Hannes Dernehl. Under pandemin har föreningen varit vilande.

Ett informationsmöte om återstarten och kring processen framåt är planerad till den 21 juni, 2022 kl. 19.00 i Biohuset, Mariefred.

Inspiration


 

 

Visionen

 

Kallbadhuset mitt i Gripsholmsviken. Tänk att kunna ta ett svalkande dopp efter ett värmande bastubad.

 

Senaste nytt i Maj 2022

 

Vi vill skapa ett modernt, levande och vackert inslag i vår marina miljö vid Kölnholmen och samtidigt kunna erbjuda bastu och bad året runt för Mariefredsbor och våra besökare.
Styrelsen tog under hösten 2018 ett viktigt strategiskt beslut med ett nytt delmål. Vi har erhållit ett tillfälligt bygglov för att lägga en bastuflotte i anslutning till den lilla badbryggan på Kölnholmen. Efter en överklagandeprocess fann beslutet laga kraft i början av 2020. Coronavirus pandemin försenade starten av denna fas i projektet. Tiden för start han nu passerat tre år från tillståndet så därför måste föreningen söka om det tillfälliga bygglovet.

 

Vi ska tillsammans framöver också arbeta vidare med den andra bygglovsprocessen, som innebär att vi framöver ska ansöka om bygglov för återskapandet av ett permanent kallbadhus med bastu.

 

Det går att bli medlem i föreningen!

 

Bli gärna medlem i Mariefreds kallbadhusförening. Skicka ett mail till info@mariefredskallbadhus.nu med dina kontaktuppgifter och betala in via bankgiro: 5194-9493 eller swish: 1231472158 (skriv ditt namn i meddelandefältet). Medlemsavgiften  är 250 sek för enskild och 400 sek för familj/hushåll.

 

Swisha gärna ett valfritt bidrag när du badar vid lilla bryggan!

 

Swisha gärna ett valfritt bidrag till 1231472158 när du badar vid den lilla bryggan. Föreningen står för underhåll av den lilla centrala badplatsen.

 

Nuvarande Styrelse kvarstår till det är möjligt att hålla nästa stämma : Patric Johansson (ordförande), Annika Tamm (Kassör), Maria Welander, Gun Wickart-Johansson, Lottie Orrvik, Titti Hildebrand, Hans Hägglund, Fredrik Åström, Pelle Jenestam och Hannes Dernehl.

 

Ett återstartmöte är planerat till den 21 juni, 2022 kl. 19.00 i Biohuset i Mariefred.

 

Följ projektet på www.Mariefreds Kallbadhus.nu och facebook .

 

 

• Bastuflotten Frank XL ska ligga
som en förlängning ut från den lilla badbryggan vid Kölnholmen

 

Vi hoppas på fortsatt stort intresse med förnyade och nya medlemskap . Andra intressenter visar engagemang för vårt projekt. Vi kommer fortlöpande att orientera om hur processen framskrider.

 

Mariefreds Kallbadhusförening höll senast Årsstämma i
Biohuset i Mariefred, Tisdagen den 28 maj, 2019
Vårt mål – En hälsosam upplevelse i en fantastisk miljö!
________________________________________
Vi vill skapa ett modernt, levande och vackert inslag i vår marina miljö vid Kölnholmen och samtidigt kunna erbjuda bastu och bad året runt för Mariefredsbor och våra besökare.

 

Styrelsen redovisade på årsstämman hur projektet utvecklats sedan start och vilka konkreta åtgärder som genomförts under tiden som gått sedan stämman i maj 2018. Stämman beslutade om ansvarsfrihet och gav Styrelsen positiv återkoppling på att gå vidare med den valda strategin.
Denna innebär att Kallbadhusföreningen har erhållit ett Tillfälligt Bygglov för att lägga en Bastuflotte i anslutning till den lilla badbryggan på Kölnholmen.
Parallellt arbetar vi vidare med den andra bygglovsprocessen som innebär att vi framöver ska ansöka om bygglov för återskapandet av ett permanent kallbadhus med bastu.

 

Stämman inleddes med ett bejublat inspirationsinlägg om badande året runt av Erika Kits Gölevik.
Stämmans deltagare var tagna av Erikas entusiasm och väl underbyggda argument för bad i Mälaren året runt.
Bad året om ger ökad hälsa, individuellt välbefinnande och att utnyttja den fina miljön i närområdet ligger mycket väl i tiden. det finns en trend och det är miljömässigt riktigt.
Att bastubad är hälsosamt är vetenskapligt bevisat i många studier.
Enligt Erika kan en bastu och möjlighet till bad i den fantastiska miljön vid Kölnholmen i Mariefred öka Mariefreds attraktionskraft väsentligt.
Vem vill inte det?

 

 

Mariefreds Kallbadhusförening sände hösten 2018 ut ett enklare frågeformulär till intresserade. Styrelsen ville ha synpunkter kring den kommande bastuflotten, ett delmål mot slutmålet ett återskapande av Mariefreds kallbadhus. Tack till er som svarat. Ca 75 svar kom in och över 70 procent var klart positiva till den valda strategin.

 

Mariefreds Kallbadhusförening erhöll den 30 januari, 2019 ett tillfälligt Bygglov för att anlägga en bastuflotte i anslutning till den lilla badbryggan. Mariefreds Kallbadhusförening har i april fått godkänt om vattenverksamhet hos länsstyrelsen vilket är en förutsättning för bastuflotten. Ett arrendeavtal är på väg att slutas med Strängnäs kommun avseende rådighet över vattnet.

 

Föreningen kommer nu att öka kommunikationen med alla intressenter samt gamla och förhoppningsvis nya medlemmar angående finansieringen av bastuflotten. Föreningens styrelse hoppas medlemmarna vill erlägga medlemsavgift och senare köpa badkort för att kunna utnyttja bastuflotten när den väl är på plats senare under 2022.

 

STYRELSEN Arbetar Vidare
Förhoppningsvis är en Bastuflotte i anslutning till den lilla badbryggan snart på plats. Parallellt arbetar vi vidare med den andra bygglovsprocessen som innebär att vi ansöker om bygglov för återskapandet av ett permanent kallbadhus med bastu. Den ritning som användes vid processerna 2000 och 2006 måste uppdateras och vi är igång med detta tillsammans med ursprungsarkitekten Erland Montgomery. I samband med dessa båda processer arbetar vi också med finansieringsfrågan.

 

Från och med september 2018 finns även möjligheten för alla badande vid den lilla bryggan att gärna swisha en frivillig ”badavgift” för att aktivt bidra till vårt projekt. Det är ett välkommet bidrag från alla – medlemmar , badgäster, turister, sponsorer – alla kan hjälpa till med att värva medlemmar och ”crowd – funding” för att målet ska nås.

 

Tveka inte att höra av dig med synpunkter, frågor och idéer till oss i Styrelsen

 

Fotograf: Jonn.se

Återkopplingen i kontakter med intressenter är mycket positiva och föreningen hade den 31 december 2018: Antal medlemmar(betalande): fördelade på 124 familjemedlemskap (minst 2 medlemmar i varje hushåll) samt 48 enskilda medlemmar vilket torde innebära fler än 300 individer. Hjälp till och försök få alla era vänner att bli medlemmar.

Ca hälften av dessa medlemmar har betalat in medlemskap även för 2019. Några nya medlemmar har också tillkommit. Föreningen hoppas självfallet att fler medlemmar såväl gamla som nya vill stödja detta projekt.

566 följare på Facebook den 3 juni, 2020. Föreningen har kontinuerligt delgivit information genom Facebook. Inläggen har nått ca 1500 – 2500 personer vid varje tillfälle.

Vi hoppas alla intresserade medlemmar hjälper till att tala med sina vänner så att dessa också blir medlemmar!

Fotograf: Jonn.se

En äkta Naskovit på väg till morgondoppet. Mariefreds Kallbadhus kan bli en fantastisk plats för hela familjen.

Vi har beslutat att Badstegarna på den lilla bryggan ska vara på plats under denna vinter. Winter – Swimming är en uppåtstigande trend. Alla uppmanas hjälpa till och hålla ordning för att hålla vår brygga ren och fin.

Badvattentemperaturen under de heta dagarna i början av juni 2020 var hela 19 grader och den lilla bryggan gästades av många badsugna.

Du får mycket gärna swischa ett bidrag till föreningen när Du badar. Stort tack för att ni badare stödjer vårt projekt. Många bäckar små……

Nu längtar säkert många efter den kommande bastuflotten, som ett delmål mot återskapandet av ett Kallbadhus med möjlighet till bastubad året om. T.ex. efter en fysisk ansträngning eller en klar och solig morgon är ett dopp med Gripsholms slott i vyn oslagbart.

Alla uppmanas hjälpa till att sprida kunskap om detta projekt

Styrelsen hoppas alla badvänner hjälper till för att göra vår Kallbadhus förening starkare och hjälper till att hålla vår lilla brygga så trevlig som möjligt.

senaste från Facebook

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: (#12) deprecate_post_aggregated_fields_for_attachement is deprecated for versions v3.3 and higher
Type: OAuthException
Code: 12
Click here to Troubleshoot.

Bli medlem

redan idag!

Ett medlemskap för 2019 för en familj är 400 kronor och för en enskild 250 kronor. Betala in via bankgiro: 5194-9493 eller swish: 1231472158 (skriv ditt namn i meddelandefältet) samt skicka ett mejl till medlem@mariefredskallbadhus.nu med dina kontaktuppgifter.

@2017 Mariefreds Kallbadhus
webb: Studio Annvelu