Mariefreds Kallbadhus

drömmen kan bli verklighet

Vårt mål


är ett modernt, levande och vackert inslag i vår marina miljö vid Kölnholmen och samtidigt kunna erbjuda bastu och bad året runt för Mariefredsbor och våra besökare.

En hälsosam upplevelse i en fantastisk miljö.

Tillsammans kan vi skapa en central badplats som också kan vara en naturlig träffpunkt för familjer och kompisgäng. Flera publicerade vetenskapliga studier visar att frekventa bastubad är bra för hälsan. Möjlighet till bad året om har visat sig vara positivt för hjärt-kärl funktionen och minska risken för stroke, demens och lungsjukdom.
Företrädare för Strängnäs kommun anser att detta är ett viktigt projekt för att ytterligare utveckla Mariefreds och Strängnäs kommuns attraktivitet.

Föreningen har i april 2018 tagit nya kontakter i processen mot nytt bygglov. Den välkände arkitekten Erland Montgomery, som ritat den fina byggnaden bistår föreningen.
Under hösten 2018 togs en ny strategi med ett delmål att ansöka om ett tillfälligt bygglov för en bastuflotte. Den 30 januari 2019 erhöll föreningen detta tillfälliga bygglov.

 

Bli medlem redan idag!

På årsstämman i maj 2018 beslutades om samma medlemsavgifter för 2019 – 250 sek för enskild och 400 sek för familj/hushåll.  Betala in via bankgiro: 5194-9493 eller swish: 1231472158 (skriv ditt namn i meddelandefältet) samt skicka ett mejl till medlem@mariefredskallbadhus.nu med dina kontaktuppgifter.

Du kan även swisha valfritt bidrag till swish nr: 1231472158, som stöd för föreningens underhåll av den lilla badbryggan. Du ger då ditt stöd till hela projektet mot målet att åter ha ett centralt kallbadhus i Mariefred.

I samband med Föreningsstämman den 22 maj 2018 valdes följande styrelse för tiden fram till nästa års stämma i maj 2019: Patric Johansson (ordförande), Annika Tamm (Kassör), Maria Welander, Gun Wickart-Johansson, Lottie Orrvik, Titti Hildebrand, Hans Hägglund, Timmy Cox, Fredrik Åström, Pelle Jenestam och Hannes Dernehl.

Inspiration


 

 

Visionen

Kallbadhuset mitt i Gripsholmsviken. Tänk att kunna ta ett svalkande dopp efter ett värmande bastubad.

Senaste Nytt!
Mariefreds Kallbadhusförening ska sända ut ett enklare frågeformulär till intresserade. Styrelsen vill ha synpunkter kring den kommande bastuflotten, ett delmål mot slutmålet ett återskapande av Mariefreds kallbadhus.

Bäste medlem i Mariefreds Kallbadhusförening,
Arbetet med att Mariefred ska få ett Kallbadhus fortsätter. Nu stämmer vi av intresset ibland medlemmar och övriga genom en enkel enkät (se länk längst ned som är kopplad från vår Facebooksida).

Besvarar du enkäten via länken så behöver du givetvis inte besvara enkäten via Facebook.

Med varma hälsningar
Styrelsen för Mariefreds Kallbadhus

Mariefreds Kallbadhusförening erhöll den 30 januari, 2019 ett tillfälligt Bygglov för att anlägga en bastuflotte i anslutning till den lilla badbryggan. Föreningen kommer nu att öka kommunikationen med gamla och förhoppningsvis nya medlemmar angående finansieringen av bastuflotten. Föreningens styrelse hoppas medlemmarna vill erlägga medlemsavgift för 2019 och senare köpa badkort för att kunna utnyttja bastuflotten när den väl är på plats senare under 2019.

Mariefreds Kallbadhusförening har i mars sänt in en anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen. Detta för att kunna fullfölja strategin med att erbjuda en bastuflotte.

STYRELSEARBETET
Vid Styrelsemötet den 30 oktober tog Styrelsen ett viktigt strategiskt beslut. Det innebär ansökan om ett Tillfälligt Bygglov för att lägga en Bastuflotte i anslutning till den lilla badbryggan. Om allt går enligt plan kan denna ligga på plats innan sommaren 2019. Parallellt arbetar vi vidare med den andra bygglovsprocessen som innebär att vi ansöker om bygglov för återskapandet av ett permanent kallbadhus med bastu. Den ritning som användes vid processerna 2000 och 2006 måste uppdateras och vi är igång med detta tillsammans med ursprungsarkitekten Erland Montgomery. Vårt mål är att Kallbadhuset ska vara på plats kvartal 2, 2021.I samband med dessa båda processer arbetar vi också med finansieringsfrågan.
Ett öppet möte hölls den 4 december för att diskutera den nya strategin.

Från och med september 2018 finns möjligheten för alla badande vid den lilla bryggan att gärna swisha en frivillig “badavgift” för att aktivt bidra till vårt projekt. Det är ett välkommet bidrag från alla – medlemmar , badgäster, turister, sponsorer – alla kan hjälpa till med att värva medlemmar och “crowd – funding” för att målet ska nås.

Den 30 januari 2019 erhöll föreningen ett tillfälligt bygglov för en bastuflotte och planerar nu att kommunicera direkt med medlemmarna och andra intressenter angående finansieringen. Vid ett styrelsemöte den 9 februari beslutades också om att vädja till medlemmar att betala in medlemsavgiften 2019, 250 sek för individuell medlem och 400 sek för familj/hushåll.

Föreningsstämman 2018
2018 års Föreningsstämma hölls i Församlingshemmet den 22 Maj. Interimsstyrelsen redovisade sitt arbete och vad som närmast ska ske i projektet. En positiv diskussion följde och alla närvarande inbjöds att ge sin syn på hur de kommande stegen ska tas. Professor Hans Hägglund gick igenom den senaste dokumentationen kring positiva effekter av bastubad på olika sjukdomstillstånd. Den senaste publicerade studien visar avsevärd minskar risk för stroke och sedan tidigare känner vi till minskad risk för hjärt- kärlsjukdomar (ex. högt blodtryck), lungsjukdomar och demens. Mötet diskuterade även den viktiga sociala aspekten av bad i en fin miljö. Att få tillgång till en central badplats har förutsättningar att öka attraktiviteten väsentligt för såväl invånare som besökare. Prisbelönta Annas Hembageri sponsrade med fikabröd, som ytterligare höjde stämningen. Val av styrelseledamöter fram till nästa stämma i maj 2019 gjordes (se annan plats på hemsidan). Ny ordförande är Patric Johansson och kassör är Annika Tamm.

Tveka inte att höra av dig med synpunkter, frågor och idéer till oss i Styrelsen

Fotograf: Jonn.se

Återkopplingen i kontakter med intressenter är mycket positiva och föreningen hade den 31 december 2018: Antal medlemmar(betalande): fördelade på 124 familjemedlemskap (minst 2 medlemmar i varje hushåll) samt 48 enskilda medlemmar vilket torde innebära fler än 300 individer. Hjälp till och försök få alla era vänner att bli medlemmar.

521 gillande följare på Facebook den 22 mars, 2019. Föreningen har kontinuerligt delgivit information genom Facebook. Inläggen har nått ca 1500 – 2500 personer vid varje tillfälle.

Vi hoppas alla intresserade medlemmar hjälper till att tala med sina vänner så att dessa också blir medlemmar!

Fotograf: Jonn.se

En äkta Naskovit på väg till morgondoppet. Mariefreds Kallbadhus kan bli en fantastisk plats för hela familjen.

Badstegarna på den lilla bryggan har varit på plats från den 6 maj, 2018 till de togs in för vintern i november, 2019. Alla uppmanas hjälpa till och hålla ordning för att hålla vår brygga ren och fin.

En hel del entusiaster har doppat sig under vintern t.ex. på julafton.

Nu längtar säkert många efter den kommande bastuflotten, som ett delmål mot återskapandet av ett Kallbadhus med möjlighet till bastubad året om. T.ex. efter en fysisk ansträngning eller en klar och solig morgon är ett dopp med Gripsholms slott i vyn oslagbart.

Badsäsongen 2019 är på väg. Alla uppmanas hjälpa till att sprida kunskap om detta projekt

Styrelsen hoppas alla badvänner hjälper till för att göra vår Kallbadhus förening starkare och hjälper till att hålla vår lilla brygga så trevlig som möjligt.

senaste från Facebook

15-04-2019, 16:27

Mariefreds Kallbadhus

Badvänner,
Nu är badstegarna på plats vid lilla bryggan.
Hoppas många badar i påskhelgen.
Betala gärna in medlemsavgiften för 2019 till Mariefreds Kallbadhusförening.
Se mer information på www.mariefredskallbadhus.nu
Tack och vänlig hälsning
Styrelsen i Mariefreds Kallbadhusförening.
... Se merSe mindre

Badvänner,
Nu är badstegarna på plats vid lilla bryggan.
Hoppas många badar i påskhelgen.
Betala gärna in medlemsavgiften för 2019 till Mariefreds Kallbadhusförening.
Se mer information på www.mariefredskallbadhus.nu
Tack och vänlig hälsning
Styrelsen i Mariefreds Kallbadhusförening.

 

Comment on Facebook

På årsstämman i maj 2018 beslutades om samma medlemsavgifter för 2019 – 250 sek för enskild och 400 sek för familj/hushåll. Betala in via bankgiro: 5194-9493 eller swish: 1231472158

Tack för att Ni har fixat för vår badpremiär👍⭐️👍⭐️

22-03-2019, 9:03

Mariefreds Kallbadhus

Tyck till om strategin med delmålet att få en bastuflotte på plats.

Bäste medlem i Mariefreds Kallbadhusförening,

Arbetet med att Mariefred ska få ett Kallbadhus fortsätter. Som du kanske har läst på föreningens hemsida www.mariefredskallbadhus.nu vill styrelsen leasa en bastuflotte för att locka nya medlemmar och som ett sätt att få in kapital. Nu stämmer vi av intresset ibland medlemmar och övriga genom en enkel enkät (se länk längst ned). Tryck på länken nedan och besvara enkäten. Stort Tack på förhand.

app.easyquest.com/q/Rr4g3
... Se merSe mindre

Tyck till om strategin med delmålet att få en bastuflotte på plats.

Bäste medlem i Mariefreds Kallbadhusförening,

Arbetet med att Mariefred ska få ett Kallbadhus fortsätter. Som du kanske har läst på föreningens hemsida www.mariefredskallbadhus.nu vill styrelsen leasa en bastuflotte för att locka nya medlemmar och som ett sätt att få in kapital. Nu stämmer vi av intresset ibland medlemmar och övriga genom en enkel enkät (se länk längst ned). Tryck på länken nedan och besvara enkäten. Stort Tack på förhand.
 
https://app.easyquest.com/q/Rr4g3

 

Comment on Facebook

En omväg mot målet.

06-03-2019, 7:54

Mariefreds Kallbadhus

Vänner
Ny artikel från Cafe.se lyfter nyttan med bastubad.
Ny forskning visar: bada bastu nästan lika hälsosamt som att träna
www.cafe.se/bada-bastu-trana/
Engagera er gärna i Mariefreds Kallbadhus - Det är dags att betala in medlemsavgift för 2019. Följ oss på FB och www.Mariefredskallbadshus.nu.
Styrelsen
... Se merSe mindre

Vänner
Ny artikel från Cafe.se lyfter nyttan med bastubad.
Ny forskning visar: bada bastu nästan lika hälsosamt som att träna
https://www.cafe.se/bada-bastu-trana/
Engagera er gärna i Mariefreds Kallbadhus - Det är dags att betala in medlemsavgift för 2019. Följ oss på FB och www.Mariefredskallbadshus.nu.
Styrelsen
Load more

Kontakta oss på

info@mariefredskallbadhus.nu

Bli medlem

redan idag!

Ett medlemskap för 2019 för en familj är 400 kronor och för en enskild 250 kronor. Betala in via bankgiro: 5194-9493 eller swish: 1231472158 (skriv ditt namn i meddelandefältet) samt skicka ett mejl till medlem@mariefredskallbadhus.nu med dina kontaktuppgifter.

@2017 Mariefreds Kallbadhus
webb: Studio Annvelu