Mariefreds Kallbadhus

drömmen kan bli verklighet

Vårt mål


är ett modernt, levande och vackert inslag i vår marina miljö vid Kölnholmen och samtidigt kunna erbjuda bastu och bad året runt för Mariefredsbor och våra besökare.

En hälsosam upplevelse i en fantastisk miljö.

Tillsammans kan vi skapa en central badplats som också kan vara en naturlig träffpunkt för familjer och kompisgäng. Flera publicerade vetenskapliga studier visar att frekventa bastubad är bra för hälsan. Möjlighet till bad året om har visat sig vara positivt för hjärt-kärl funktionen och minska risken för stroke, demens och lungsjukdom.
Företrädare för Strängnäs kommun anser att detta är ett viktigt projekt för att ytterligare utveckla Mariefreds och Strängnäs kommuns attraktivitet.

Föreningen har under de senaste åren tagit nya kontakter i processen mot nytt bygglov. Den välkände arkitekten Erland Montgomery, som ritat den fina byggnaden bistår föreningen.
Under hösten 2018 togs en ny strategi med ett delmål att ansöka om ett tillfälligt bygglov för en bastuflotte. Den 30 januari 2019 erhöll föreningen detta tillfälliga bygglov. En överklagan angående detta tillfälliga bygglov avslogs av länsstyrelsen den 4 december 2019.

• Bastuflotten Frank XL ska ligga
som en förlängning ut från den lilla badbryggan vid Kölnholmen

 

Bli medlem redan idag!

På årsstämman i maj 2019 beslutades om samma medlemsavgifter för 2020 – 250 sek för enskild och 400 sek för familj/hushåll.  Betala in via bankgiro: 5194-9493 eller swish: 1231472158 (skriv ditt namn i meddelandefältet) samt skicka ett mejl till medlem@mariefredskallbadhus.nu med dina kontaktuppgifter.

Du kan även swisha valfritt bidrag till swish nr: 1231472158, som stöd för föreningens underhåll av den lilla badbryggan. Du ger då ditt stöd till hela projektet mot målet att åter ha ett centralt kallbadhus i Mariefred. Ge gärna t.ex. ett swish – bidrag varje gång Du tar ett bad vid den lilla bryggan.

I samband med Föreningsstämman den 28 maj 2019 valdes följande styrelse för tiden fram till nästa års stämma i maj 2020: Patric Johansson (ordförande), Annika Tamm (Kassör), Maria Welander, Gun Wickart-Johansson, Lottie Orrvik, Titti Hildebrand, Hans Hägglund, Fredrik Åström, Pelle Jenestam och Hannes Dernehl.

Inspiration


 

 

Visionen

Kallbadhuset mitt i Gripsholmsviken. Tänk att kunna ta ett svalkande dopp efter ett värmande bastubad.

Senaste nytt

Hej alla Kallbadhusvänner!
Viktig information till alla medlemmar i Mariefreds Kallbadhusförening!
Det är dags att betala in medlemsavgiften för 2020. På årsstämman i maj 2019 beslutades om samma medlemsavgifter för 2020, 250 sek för enskild och 400 sek för familj/hushåll.
Vänligen, Betala in via bankgiro: 5194-9493 eller swish: 1231472158 (skriv gärna din e-postadress i meddelandefältet).

Vår strategi/Delmål – En bastuflotte ska komma på plats
Under hösten 2018 togs en ny strategi med ett delmål att ansöka om ett tillfälligt bygglov för en bastuflotte. Den 30 januari 2019 erhöll föreningen detta tillfälliga bygglov. En överklagan angående detta tillfälliga bygglov avslogs av länsstyrelsen den 4 december 2019. Vårt bygglov har därmed vunnit laga kraft.

• Bastuflotten Frank XL ska ligga
som en förlängning ut från den lilla badbryggan vid Kölnholmen

Vi hoppas på fortsatt stort intresse med förnyade och nya medlemskap . Andra intressenter visar engagemang för vårt projekt. Vi kommer fortlöpande att orientera om hur processen framskrider.

Årsstämman 2018

Mariefreds Kallbadhusförening höll Årsstämma i
Biohuset i Mariefred, Tisdagen den 28 maj, 2019
Vårt mål – En hälsosam upplevelse i en fantastisk miljö!
________________________________________
Vi vill skapa ett modernt, levande och vackert inslag i vår marina miljö vid Kölnholmen och samtidigt kunna erbjuda bastu och bad året runt för Mariefredsbor och våra besökare.

Styrelsen redovisade på årsstämman hur projektet utvecklats sedan start och vilka konkreta åtgärder som genomförts under tiden som gått sedan stämman i maj 2018. Stämman beslutade om ansvarsfrihet och gav Styrelsen positiv återkoppling på att gå vidare med den valda strategin.
Denna innebär att Kallbadhusföreningen har erhållit ett Tillfälligt Bygglov för att lägga en Bastuflotte i anslutning till den lilla badbryggan på Kölnholmen.
Parallellt arbetar vi vidare med den andra bygglovsprocessen som innebär att vi framöver ska ansöka om bygglov för återskapandet av ett permanent kallbadhus med bastu.

Stämman inleddes med ett bejublat inspirationsinlägg om badande året runt av Erika Kits Gölevik.
Stämmans deltagare var tagna av Erikas entusiasm och väl underbyggda argument för bad i Mälaren året runt.
Bad året om ger ökad hälsa, individuellt välbefinnande och att utnyttja den fina miljön i närområdet ligger mycket väl i tiden. det finns en trend och det är miljömässigt riktigt.
Att bastubad är hälsosamt är vetenskapligt bevisat i många studier.
Enligt Erika kan en bastu och möjlighet till bad i den fantastiska miljön vid Kölnholmen i Mariefred öka Mariefreds attraktionskraft väsentligt.
Vem vill inte det?

Stämman beslutade om val av Styrelse: Omval av ledamöterna Patric Johansson (ordförande), Annika Tamm (Kassör), Maria Welander, Gun Wickart-Johansson, Lottie Orrvik, Titti Hildebrand, Hans Hägglund, Fredrik Åström, Pelle Jenestam och Hannes Dernehl.

Mariefreds Kallbadhusförening sände ut ett enklare frågeformulär till intresserade. Styrelsen ville ha synpunkter kring den kommande bastuflotten, ett delmål mot slutmålet ett återskapande av Mariefreds kallbadhus. Tack till er som svarat. Ca 75 svar kom in och över 70 procent var klart positiva till den valda strategin.

Mariefreds Kallbadhusförening erhöll den 30 januari, 2019 ett tillfälligt Bygglov för att anlägga en bastuflotte i anslutning till den lilla badbryggan. Mariefreds Kallbadhusförening har i april fått godkänt om vattenverksamhet hos länsstyrelsen vilket är en förutsättning för bastuflotten. Ett arrendeavtal är på väg att slutas med Strängnäs kommun avseende rådighet över vattnet.

Föreningen kommer nu att öka kommunikationen med alla intressenter samt gamla och förhoppningsvis nya medlemmar angående finansieringen av bastuflotten. Föreningens styrelse hoppas medlemmarna vill erlägga medlemsavgift för 2020 och senare köpa badkort för att kunna utnyttja bastuflotten när den väl är på plats senare under 2020.

STYRELSEN Arbetar Vidare
Förhoppningsvis är en Bastuflotte i anslutning till den lilla badbryggan snart på plats. Parallellt arbetar vi vidare med den andra bygglovsprocessen som innebär att vi ansöker om bygglov för återskapandet av ett permanent kallbadhus med bastu. Den ritning som användes vid processerna 2000 och 2006 måste uppdateras och vi är igång med detta tillsammans med ursprungsarkitekten Erland Montgomery. I samband med dessa båda processer arbetar vi också med finansieringsfrågan.

Från och med september 2018 finns även möjligheten för alla badande vid den lilla bryggan att gärna swisha en frivillig “badavgift” för att aktivt bidra till vårt projekt. Det är ett välkommet bidrag från alla – medlemmar , badgäster, turister, sponsorer – alla kan hjälpa till med att värva medlemmar och “crowd – funding” för att målet ska nås.

Tveka inte att höra av dig med synpunkter, frågor och idéer till oss i Styrelsen

Fotograf: Jonn.se

Återkopplingen i kontakter med intressenter är mycket positiva och föreningen hade den 31 december 2018: Antal medlemmar(betalande): fördelade på 124 familjemedlemskap (minst 2 medlemmar i varje hushåll) samt 48 enskilda medlemmar vilket torde innebära fler än 300 individer. Hjälp till och försök få alla era vänner att bli medlemmar.

Ca hälften av dessa medlemmar har betalat in medlemskap även för 2019. Några nya medlemmar har också tillkommit. Föreningen hoppas självfallet att fler medlemmar såväl gamla som nya vill stödja detta projekt.

563 följare på Facebook den 3 februari, 20120. Föreningen har kontinuerligt delgivit information genom Facebook. Inläggen har nått ca 1500 – 2500 personer vid varje tillfälle.

Vi hoppas alla intresserade medlemmar hjälper till att tala med sina vänner så att dessa också blir medlemmar!

Fotograf: Jonn.se

En äkta Naskovit på väg till morgondoppet. Mariefreds Kallbadhus kan bli en fantastisk plats för hela familjen.

Vi har beslutat att Badstegarna på den lilla bryggan ska vara på plats under denna vinter. Winter – Swimming är en uppåtstigande trend. Alla uppmanas hjälpa till och hålla ordning för att hålla vår brygga ren och fin.

Många har redan badat under 2019. Badtemperaturen i Mälaren i början av juni, 2019 närmade sig 20 grader. I februari 2020 är temperaturen runt 4-5 grader.
Du får mycket gärna swischa ett bidrag till föreningen när Du badar. Stort tack för att ni badare stödjer vårt projekt. Många bäckar små……

Nu längtar säkert många efter den kommande bastuflotten, som ett delmål mot återskapandet av ett Kallbadhus med möjlighet till bastubad året om. T.ex. efter en fysisk ansträngning eller en klar och solig morgon är ett dopp med Gripsholms slott i vyn oslagbart.

Alla uppmanas hjälpa till att sprida kunskap om detta projekt

Styrelsen hoppas alla badvänner hjälper till för att göra vår Kallbadhus förening starkare och hjälper till att hålla vår lilla brygga så trevlig som möjligt.

senaste från Facebook

01-04-2020, 9:33

Mariefreds Kallbadhus

Kallbadhusvänner,
Styrelsen har planerat för Föreningsstämma 2020 den 26 maj, 2020. Det är tveksamt om denna Föreningsstämma går att genomföra.
Styrelsen kommer att återuppta sina ansträngningar för att fullfölja den lagda strategin när läget har normaliserats igen.
Tills dess kan vi alla bada vid den lilla bryggan. (På bilden en badkompis vi "mötte" på Svalbard, 2012). Badtemperaturen kommer att stiga de närmaste veckorna.
Mvh
Styrelsen
... Se merSe mindre

Kallbadhusvänner,
Styrelsen har planerat för Föreningsstämma 2020 den 26 maj, 2020. Det är tveksamt om denna Föreningsstämma går att genomföra.
Styrelsen kommer att återuppta sina ansträngningar för att fullfölja den lagda strategin när läget har normaliserats igen.
Tills dess kan vi alla bada vid den lilla bryggan. (På bilden en badkompis vi mötte på Svalbard, 2012). Badtemperaturen kommer att stiga de närmaste veckorna.
Mvh
Styrelsen

06-03-2020, 11:37

Mariefreds Kallbadhus

Kallbadhusvänner.
Idag är det magiskt vid vår lilla brygga.
Ni har väl betalat in medlemsavgifter för 2020. Alla fakta finns på vår hemsida www.Mariefredskallbadhus.nu
Delmålet med en bastuflotte är på gång.Vi kommer snart att starta försäljning av Sponsorpaket. Vi hoppas på stöd från många.
Vi ska nå målet - En hälsosam upplevelse i en fantastisk miljö.
Patric Johansson
För styrelsen i Mariefreds Kallbadhusförening.
... Se merSe mindre

Kallbadhusvänner.
Idag är det magiskt vid vår lilla brygga.
Ni har väl betalat in medlemsavgifter för 2020. Alla fakta finns på vår hemsida www.Mariefredskallbadhus.nu
Delmålet med en bastuflotte är på gång.Vi kommer snart att starta  försäljning av Sponsorpaket. Vi hoppas på stöd från många.
Vi ska nå målet - En hälsosam upplevelse i en fantastisk miljö.
Patric Johansson
För styrelsen i Mariefreds Kallbadhusförening.

03-02-2020, 12:31

Mariefreds Kallbadhus

Vänner,
Arbetet med att få en bastuflotte på plats vid den lilla bryggan intensifieras.
Hoppas ni alla nu vill bli medlemmar för 2020. Följ oss på vår hemsida www.Mariefredskallbadhus.nu.

Det är dags att betala in medlemsavgiften för 2020. På årsstämman i maj 2019 beslutades om samma medlemsavgifter för 2020, 250 sek för enskild och 400 sek för familj/hushåll.
Vänligen, Betala in via bankgiro: 5194-9493 eller swish: 1231472158 (skriv ditt namn i meddelandefältet).

Under hösten 2018 togs en ny strategi med ett delmål att ansöka om ett tillfälligt bygglov för en bastuflotte. Den 30 januari 2019 erhöll föreningen detta tillfälliga bygglov. En överklagan angående detta tillfälliga bygglov avslogs av länsstyrelsen den 4 december 2019.

• Bastuflotten Frank XL ska ligga
som en förlängning ut från den lilla badbryggan vid Kölnholmen

Vi hoppas på fortsatt stort intresse med förnyade och nya medlemskap . Vidare andra intressenters engagemang för vårt projekt.

Med vänlig hälsning
Patric Johansson
För Styrelsen
... Se merSe mindre

Load more

Kontakta oss på

info@mariefredskallbadhus.nu

Bli medlem

redan idag!

Ett medlemskap för 2019 för en familj är 400 kronor och för en enskild 250 kronor. Betala in via bankgiro: 5194-9493 eller swish: 1231472158 (skriv ditt namn i meddelandefältet) samt skicka ett mejl till medlem@mariefredskallbadhus.nu med dina kontaktuppgifter.

@2017 Mariefreds Kallbadhus
webb: Studio Annvelu